Kontakt gjengsjef eller send mail til vk(æt)samfundet(dot)no for nærmere detaljer om VK.

Aktive i VK


Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Anne Jamgrav Lauve
Gjengsjef
vk-sjef(æt)samfundet(dot)no
953 03 151
22

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Sofie Aarberge Eide
Nestleder
sofieae(æt)samfundet(dot)no
48 29 92 69
22

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Kasper Orseth
Teknisk sjef
vk-teknisk(æt)samfundet(dot)no
908 03 994
22

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Alexander Rambech
Flerkamera-u-ansvarlig
vk-flerkamera(æt)samfundet(dot)no
920 52 710
21

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Frida Gundersen Bentdal
Knausansvarlig
fridagbe(æt)samfundet(dot)no
971 80 602
21

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Ida Kristine Jensvold Ørbæk
Video-u-mester
ikorbaek(æt)samfundet(dot)no
991 11 330
21

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Iver Kvaale Skibsrud
Tysklandansvarlig
iverksk(æt)samfundet(dot)no
479 23 118
21

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Jan Einar Thorvaldsen
Nybygg
janetho(æt)samfundet(dot)no
908 03 994
21

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Martin Dørum
Høvding
martidor(æt)samfundet(dot)no
997 10 838
21

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Runar Tobiassen
Video
runarto(æt)samfundet(dot)no
918 51 231
21

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Simen 'Pål' Kvalvåg Navestad
SIGP-general
simenkna(æt)samfundet(dot)no
902 21 366
21

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Tomine Holgersen Dale
HMS og VK-fitnessansvarlig
tominehd(æt)samfundet(dot)no
995 87 213
21

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Alvilde Nissen-Lie
Barsjef, og sterk-væske-queen
alvilden(æt)samfundet(dot)no
997 37 301
22

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

'EDB' Brage Aspli Tranvik
Økonomiansvarlig
brageat(æt)samfundet(dot)no
913 12 272
22

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Caroline Wolowiec Berntzen
Sigp-produsent og VK-fitnessansvarlig
carolwb(æt)samfundet(dot)no
952 75 722
22

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Helene 'Therese' Fagerberg
Madridansvarlig
htfagerb(æt)samfundet(dot)no
949 77 877
22

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Oskar Hadders
Flerkameraansvarlig
vk-flerkamera(æt)samfundet(dot)no
902 44 940
22

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Kristian 'Bjørnar' Moxnes
Utstyrsanvarlig
krismox(æt)samfundet(dot)no
480 87 547
22

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Victor Kristiansen
Lydansvarlig
victokr(æt)samfundet(dot)no
983 05 589
22

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Ingeborg Stenstadvold
TØFL, sterk-væske og sosialansvarlig
insten(æt)samfundet(dot)no
467 83 432
23

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Kiera Linn Hoel MacPhee
Grill, sitat, kjøleskap og barsjef
klamacphe(æt)samfundet(dot)no
949 81 501
23

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Magnus 'Hugo' Gullbrå
Grafisk, sokk og stæerk-væske-ansvarlig
magnurgu(æt)samfundet(dot)no
416 08 432
23

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Mikael Vegem
Meme, temperatur og gesisms-ansvarlig
mikael(æt)samfundet(dot)no
413 52 913
23

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Mina Espolin Johnson
Pizza-formel og sosialansvarlig
minaej(æt)samfundet(dot)no
954 12 007
23

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Thyra Rolfseng
Grafisk, baksida og svak-væske-ansvarlig
thyrar(æt)samfundet(dot)no
468 07 547
23

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Vetle Pettersen
EDB, quiz, baksida og teipansvarlig
vetlepe(æt)samfundet(dot)no
46961286
23

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Ylva Sofie Lærum
SoMe og sosialansvarlig, og kabelsatan
ylvasl(æt)samfundet(dot)no
954 93 994
23

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Sokk
Sekretær & protokollfører
vk-sokk(æt)samfundet(dot)no
815 49 300
15

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:
Kull:

Frida
Hund
vk-singel(æt)samfundet(dot)no
815 49 300
22


Aktive panger

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Helena Kristiane Åsberg
VK-fitness ansvarlig
helenkaa(æt)samfundet(dot)no
904 11 500

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Eli Fjellbirkeland Johannesen
Nybygger og GU
elifjoh(æt)samfundet(dot)no
928 72 469

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Håvard Stenstadvold
Sosial-u-ansvarlig
haavarfs(æt)samfundet(dot)no
917 75 460

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Daniel 'Axel' Axlid
Videomester barneteateret
danielax(æt)samfundet(dot)no
973 40 022

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Håkon Stenehjem
Danmarkansvarlig
haaste(æt)samfundet(dot)no
918 65 440

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Karl Jørgen Marthinsen
Gesimsuansvarlig
karljm(æt)samfundet(dot)no
994 20 017

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Håkon Wardeberg
EDBuansvarlig
haakowar(æt)samfundet(dot)no
948 72 227

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Helene Rollheim Melby
Baksideuansvarlig
helenerm(æt)samfundet(dot)no
971 37 105

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Sondre Hatlehol
Østerrikeansvarlig
sondrhat(æt)samfundet(dot)no
948 3s1 844

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Emilie Elveli
Sosialuansvarlig
emilieev(æt)samfundet(dot)no
993 04 098

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Håkon Ferdinand Paulseth
VK-jaktlag-ansvarlig
haakonfp(æt)samfundet(dot)no
948 71 767

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Tale Boym Flaten
Videoumester
talebf(æt)samfundet(dot)no
406 13 671

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Kristoffer Selbekk Hille
Utstyr-, lyd- og baksideuansvarlig
kristosh(æt)samfundet(dot)no
919 94 980

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Morten Ravnemyr
Oppløringsansvarlig
mortrav(æt)samfundet(dot)no
984 19 269

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Simen Netteland
Sosialuansvarlig
simennet(æt)samfundet(dot)no
475 26 768

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Christian Andre Coldevin Pettersen
Kunskapsminister
capetter(æt)samfundet(dot)no
984 59 332

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Nils Einar Brandtzeg
Losjnisse
nilsebr(æt)samfundet(dot)no
472 48 493

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Håkon Eide
Sosialuansvarlig
haakoei(æt)samfundet(dot)no
482 36 863

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Ludvig Jordet
Boksuansvarlig
ludvigsj(æt)samfundet(dot)no
974 92 028

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Tor Inge Urke
SoMe-sjef
toriu(æt)samfundet(dot)no
916 25 364

Navn:
Stilling:
E-post:
Telefon:

Bent Heier Johansen
Sjefsuansvarlig
benthj(æt)samfundet(dot)no
984 17 441

Ludde(ja faktisk)